Španělská návštěva

Po naší říjnové výpravě do Španělska v rámci projektu Erasmus+ nastal čas, aby naši hostitelé přijeli za námi. Jejich návštěva se uskutečnila ve dnech 7. až 12. května.

Španělská delegace dorazila do České Třebové ve večerních hodinách v neděli 7. května. Po celodenním cestování byli zahraniční studenti značně unaveni, a tak strávili zbytek večera a následující dopoledne v hostitelských rodinách. V pondělní odpoledne jsme pak všichni společně vyrazili na procházku městem. Španělé měli možnost prohlédnout si například místní kostel nebo poutní kapli na Horách. V úterý jsme navštívili Olomouc, kde jsme absolvovali prohlídku historického centra a navštívili galerii Šantovka. Ve středu jsme se vydali do Punkevních jeskyní a obdivovali anomálie české přírody, jako zdejší krápníky nebo propast Macocha. Ve čtvrtek jsme se byli v parku Javorka podívat na Den Země. Poté jsme se přesunuli na naše gymnázium, kterým jsme Španěly řádně provedli. Po obědě jsme se vydali do Litomyšle a společně se prošli centrem města. Během procházky jsme se dozvěděli více o místní historii. V pátek ráno jsme se s našimi španělskými amigos museli rozloučit, jelikož se z České Třebové přesunuli do Prahy. V hlavním městě strávili dva dny a následně se vrátili zpět do Španělska. Tím byl náš výměnný pobyt ukončen.

Na závěr bych chtěl jménem svým i jménem ostatních studentů, kteří se projektu účastnili, poděkoval za tuto zkušenost, na kterou budeme všichni jistě rádi v budoucnu vzpomínat.

Ondřej Šimek, 7.A