Studenti angličtiny uspěli i v krajském kole

Ve čtvrtek 8. března a v pondělí 19. března 2018 se v Pardubicích konalo krajské kolo Olympiády v anglickém jazyce. Naše gymnázium reprezentovala Klára Fabiánová ze 4.A a Dominik Paukert ze 7.A. Oba postoupili z okresního kola.
V krajském kole obsadila Klára vynikající 2. místo a je náhradnicí do státního kola. Dominik získal ve velké konkurenci skvělé 4. místo.
Soutěž se skládá ze dvou částí – písemné a ústní. Písemná část prověřuje schopnost porozumět poslechovému textu, posuzuje lexikální a gramatické znalosti. V ústní části studenti konverzují s porotou na zadané téma. Hodnotí se pohotovost, rozsah slovní zásoby i výslovnost. Členem poroty je vždy rodilý mluvčí.
Oběma studentům blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.
 
Hana Benešová