Studenti navštívili Parlament České republiky

Ve čtvrtek 14.12. se studenti 7.A a 3.C vydali na exkurzi do Prahy, aby navštívili informační středisko Parlamentu České republiky. Po příjezdu do hlavního města byli srdečně přivítáni průvodcem, který jim poskytl zasvěcený pohled na fungování českého parlamentu. Exkurze začala v informačním centru, kde studenti získali základní informace týkající se historie a struktury parlamentu. Následně byli provedeni historickými sály, kde měli možnost vidět místa, ve kterých se píše česká politika. Průvodce zasvětil  studenty do  procesu zákonodárství, vysvětlil, jak probíhají jednání sněmovny a senátu a jaké jsou role jednotlivých politických orgánů. Exkurze skončila prohlídkou dalších zajímavých prostor parlamentu, včetně několika zasedacích místností a kanceláří. Studenti si odnesli nejen nové poznatky, ale také inspiraci a lepší porozumění pro fungování státních institucí. Navštívit Parlament České republiky bylo pro ně nezapomenutelným zážitkem, který rozšířil jejich obzory a posílil jejich občanské povědomí.

Zdeněk Krása, 3.C