Seznámení s občanským sdružením Za jeden provaz

Dne 24. září 2015 v rámci projektového dne Škola trochu jinak zorganizovalo občanské sdružení Za jeden provaz interaktivně-vzdělávací přednášku o své činnosti. Přednáška pod vedením předsedkyně sdružení Magdy Frišové měla spád, zaujala prakticky všechny posluchače. Studenti byli nejprve seznámeni s již poměrně dlouho trvající historií sdružení a především s akcemi, které pořádá. Každý měl možnost vyzkoušet si „na vlastní kůži“, jaké to je pomoc od druhých přijímat a zároveň ji dávat. Symbolicky tato hra probíhala tak, že si studenti museli navzájem svázat ruce a pokusit se podepsat. Bez pomoci spolužáků to však nešlo. Naše neformální setkání bylo zakončeno řadou pozvánek.
Anna Hamplová