Studentky gymnázia na GLOBE Games 2017

Mezinárodní program GLOBE se zabývá průzkumem životního prostředí. Žáci ze 114 zemí sledují stav životního prostředí a proměny přírody ve svém okolí. Ústředí programu GLOBE je v USA a zde je také server, kde se všechny údaje zveřejňují a vyhodnocují.

GLOBE Games je setkání, kde žáci a studenti představují výsledky svých výzkumů, setkávají se s odborníky, učí se pracovat s novými technologiemi.

Ve dnech 11. až 14. května 2017 se konalo setkání GLOBE Games v Moravských Budějovicích. Gymnázium Česká Třebová reprezentovalo pět studentek – Jana Hudecová, Alexandra Škopová, Klaudie Honlová, Kateřina Němečková a Šárka Doležalová.

Ve čtvrtek na slavnostním zahájení v sále Beseda vystoupili zástupci města, zástupci pořádající školy i zástupci sdružení TEREZA, které je koordinátorem programu v ČR. Milým překvapením pro všechny byl proslov, který měla ambasadorka USA paní Kelly Adams-Smith. Součástí programu bylo poté vystoupení hudební skupiny Rosetta a divadelní představení dětí z pořádající školy, které se týkalo sobotní terénní hry.

V pátek proběhla studentská konference, na které zástupci padesáti škol prezentovali své výzkumy. Studenti a studentky z badatelského kroužku GLOBE v České Třebové celé jaro sledovali na třech místech (v Javorce, v Parku československých legií, u školy) rašení pupenů. Porovnávali tři druhy stromů, vliv polohy a teplot na rašení. Další členové týmu zaznamenávali proměnu chuti pupenů. Zjištěné výsledky studentky zaznamenávaly do tabulek a grafů a přednesly v prezentaci.

Na konferenci měly studentky možnost vidět také výsledky dalších výzkumů. Zaujaly je projekty „Využití srážkové vody na Gymnáziu v Kadani“, „Ekosystémy a biotopy ve Zlínském kraji“ a slovenský projekt „ Opálim sa aj pod mrakom?“. Páteční dopoledne bylo věnováno Festivalu GLOBE, při němž studenti představovali svoje výzkumy a nápady veřejnosti ve stáncích na náměstí.

V sobotu se uskutečnila terénní hra. Týmy se při ní dozvěděly něco nového o meteorologii, myslivosti, včelařství. Odebíraly vzorky vody a měly tak dokonce možnost projet se na raftu. Plnily úkoly, aby získaly indicie k nalezení cesty. V cíli obdrželi účastníci památkové klíče.

Českotřebovské studentky načerpaly na GLOBE Games dostatek inspirace pro další výzkumy v badatelském kroužku. V blízké době se chystají ve výzkumech spolupracovat se školou ve Svitavách a ve slovenském Svitu.

Jana Hudecová, Alexandra Škopová, 3.A