Studentská konference Vědění mladým

V krásném prostředí Auly Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice se ve čtvrtek 12. listopadu 2015 konala studentská konference VĚDĚNÍ MLADÝM. Jednalo se o přehlídku odborných prací nadaných středoškoláků z celé ČR, jejímž záměrem bylo vytvořit prostor pro sdílení poznatků žáků se zájmem o nejrůznější témata od fyziky, chemie, biologie, matematiky, elektroniky až po filozofii.

Konference se zúčastnilo i naše Gymnázium Česká Třebová. Jako pozorovatele jsme vyslali studenty kvinty, kteří v loňském roce v hodinách informatiky vytvářeli své výzkumné projekty a také aby podpořili své prezentující spolužáky. Mezi nimi byli i studenti současné kvarty a nutno podotknout, že jde o žáky nižšího gymnázia, kteří se nebáli vystoupit na půdě vysoké školy.

Vybrali jsme čtyři zdařilé projekty, s nimiž se jejich autoři představili v posterové sekci. Jednalo se o tyto studenty a jejich témata:

Radka Mikulecká, Michal Olexa (5.A) Které smyslové vjemy si nejlépe pamatujeme?
Vladimír Skřivánek, Jan Šplíchal, Filip Sejkora (5.A) Jak mění tma naše vnímání barev?
Karolína Slezáková, Linda Vostřáková (4.A) Vliv nápojů na zubní sklovinu
Tereza Süsserová, Lucie Rybková (4.A) (Ne)hubnout?!
 

Velkou radost nám udělali už svým přístupem k práci, kterou za podpory vyučujících zvládali samostatně. Stejně tak nás potěšili přednesem svých výsledků a vystupováním, jakým se na konferenci v Pardubicích prezentovali. Bez problémů diskutovali o svých projektech a odpovídali na otázky nejen studentů, ale také profesorů pardubické univerzity.

Věříme, že takové zkušenosti zúročí v dalším studiu a že se do budoucna o prosazení a uplatnění našich studentů nemusíme bát. Děkujeme tímto všem zúčastněným studentům za reprezentativní vystupování.

Daniela Fricová, Milana Soukupová