Studentský parlament

Vážené studentky, vážení studenti,
velmi dobře si uvědomujeme, že žádná škola nemůže dobře fungovat bez vzájemného si naslouchání mezi učiteli a studenty. Vaše názory nás zajímají, vaše postoje respektujeme. 
Přijměte proto pozvání na setkání Studentského parlamentu, které se uskuteční ve čtvrtek 23. září od 7.45 ve studovně. Studentský parlament je instituci, která zastupuje studenty s cílem podílet se na chodu školy, připomínkovat důležité i každodenní záležitosti školy a motivovat studenty k zájmu o naše gymnázium. Se zástupci všech tříd se těším na shledanou.
Josef Menšík