Technologická gramotnost

Ve čtvrtek 9. 12. se na naší škole uskutečnila přednáška na téma Technologická gramotnost. Přednáška trvala dvě vyučovací hodiny, které byly až po okraj naplněny zajímavými a užitečnými informacemi.

Pan Tadeáš Salaba nás provedl světem technologie od elektromobility přes umělou inteligenci až po kyberbezpečnost. Vysvětlil nám výhody i úskalí současné technologie a jejího vývoje. Jsou elektromobily opravdu bez emisí? Je třeba se obávat umělé inteligence? Jak bráníme zneužití našich internetových stop? Na tyto i mnohé další otázky jsme se díky přednášce dozvěděli odpověď. Nakonec byl připraven test našich právě nabytých znalostí. Pro nejbystřejší byly připravené věcné ceny.

Úzká souvislost s naším životem a poutavost výkladu dokázala, že jsme všichni odcházeli nadšení a s hlavami plnými nových vědomostí.

Markéta Burešová, 7.A