Termíny maturitních a přijímacích zkoušek – aktualizace

MŠMT zveřejnilo termíny konání maturit a přijímacích zkoušek.
 
Maturitní zkoušky proběhnou v aktuálním školním roce 2019/2020 v těchto termínech:
1. červen – didaktický test (předměty matematika, francouzský či anglický jazyk)
2. červen – didaktický test (předměty český jazyk a literatura, německý, španělský či ruský jazyk)
3. červen – didaktický test (předmět Matematika+)
Písemná část (sloh) v letošním roce ve společné části maturit neproběhne.
Ústní maturitní zkoušky budou probíhat od 10. června.
 
Jednotné přijímací zkoušky proběhnou v aktuálním školním roce 2019/2020 v těchto termínech:
8. červen – čtyřleté obory
9. červen – víceletá gymnázia