Ukliďme Česko, Ukliďme svět, Ukliďme Třebovou

Děkujeme žákům a žákyním naší školy, kteří se v dubnu zapojili do akcí Ukliďme Česko, Ukliďme svět, Ukliďme Třebovou. Vzhledem k protiepidemickým opatřením se jednalo o individuální akce. Žáci se zapojili do úklidu u Floriána, u letiště, u fotbalového stadionu, na Horách, u letního kina, u trati.