Univerzita v pohybu

Ve čtvrtek 23. září se na gymnáziu konala akce nazvaná Univerzita v pohybu. Zástupci vybraných fakult Univerzity Pardubice připravili pro žáky zážitkové dílny, které jim měly přiblížit svět vědy a moderních technologií zábavnou formou.

Odborníci z Fakulty chemicko-technologické zaujali žáky nejen zajímavými pokusy, ale i jejich nápaditými názvy. Vyzkoušet si mohli Glukózový semafor, Modré hodiny, Skákající sodík i Duběnkový inkoust. Zapálili také kahan bez použití ohně nebo mohli spatřit Ducha v lahvi – oblak vodní páry, který se uvolnil rozkladem peroxidu vodíku s pomocí hypermanganu.

Fakulta ekonomicko-správní rozebírala s žáky možnosti, jak lze financovat obce a kraje a jak získávat finanční prostředky na projekty podporující rozvoj územních samosprávných celků.

Dopravní fakulta Jana Pernera si přichystala více stanovišť. Díky matematickým řadám, rébusům a hádankám zasvětila žáky do matematiky zábavnou formou. S pomocí brýlí simulujících stav opilosti či drogového opojení si vyzkoušeli pocity řidiče, který pod vlivem omamných látek ztrácí ponětí o čase a prostoru. Přichystán byl také kvíz, během kterého měli studenti uhodnout, k čemu slouží jednotlivé komponenty dopravních prostředků.

Fakulta restaurování přiblížila práci restaurátora knižní vazby ukázkou barokního slepotisku, který se provádí do vyčiněné kůže (tzv. usně) za pomoci kovových raznic nahřátých nad kahanem. Studenti si mohli řemeslo vyzkoušet na kousku autentického materiálu. Také podrobili ukázky výtvarných prací/kopií důkladnému zkoumání pod USB mikroskopem.

Smyslem celé akce bylo motivovat žáky ke studiu technických a přírodovědných oborů neboli, jak říkají odborníci z pardubické univerzity, když nejdou děti za vědou, musí věda za dětmi.

Dana Řehořová

Foto: Patrik Pařík