Úspěch našich gymnazistek v soutěži SOČ

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je soutěžní klání, ve kterém studenti představují a obhajují své výzkumné práce v různých oborech. Letošní ročník měl výjimečný průběh. V době vyhlášení nouzového stavu se soutěžící a porotci krajského kola nemohli osobně setkat. Soutěž přešla do online režimu, a to ztížilo soutěžícím situaci. Museli navíc, kromě napsání a vytištění práce, ještě natočit videoprezentaci a následně odpovídali na dotazy a připomínky porotců. 
Studentka Aneta Pouková obsadila první místo a postupuje do celostátního kola v oboru Biologie s prací na téma „Enzym polysacharid-lyáza produkovaný houbou Fistulina hepatica a jeho aktivita na biologicky aktivních polysacharidech“. Studentka prováděla výzkum jako stážistka v laboratořích firmy Contipro a.s.
Studentka Jana Mikulecká obhajovala práci „Zjišťování výskytu a návrh likvidace invazních druhů rostlin ve vymezeném úseku v Ústí nad Orlicí“. Obsadila druhé místo v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí a její výzkumy budou využity Odborem životního prostředí v Ústí nad Orlicí.
Lucie Rybková s prací „Úspěšnost grafologického rozboru písma zkoumané osoby v porovnání se subjektivním názorem respondenta a osoby blízké“ obsadila sedmé místo v oboru Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času.
 
Hana Grundová