Úspěch ruštinářů v krajském kole

V úterý 19. března proběhlo na gymnáziu v Hlinsku krajské kolo Soutěže v ruském jazyce. Naše gymnázium mělo zastoupení ve dvou kategoriích – v kategorii SŠ I určené pro studenty, u kterých délka výuky ruského jazyka nepřesáhla tři roky, a v kategorii SŠ II, v níž své dovednosti poměřují soutěžící studující ruštinu déle než tři roky.
Naši školu zastupovali v první kategorii Aneta Pouková ze 3.C, v druhé kategorii Radim Kohoutek ze 4.C. Radim, který se soutěže na krajské úrovni účastnil poprvé, obsadil pěkné 4. místo. Aneta si svým umístěním na 1. místě vybojovala postup do celostátního kola, které se uskuteční 8. dubna v Ruském středisku vědy a kultury v Praze.
Oba studenti prokázali nejen schopnost porozumět poslechu a popsat neznámý obrázek, ale především schopnost konverzovat na dané téma s porotou, jejímiž členkami byly i rodilé mluvčí. Hodnotila se pohotovost a adekvátnost reakcí, kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost.
Děkuji studentům za pečlivou přípravu i za vzornou reprezentaci školy a Anetě Poukové přejeme úspěch v kole celostátním, v němž bude reprezentovat Pardubický kraj.
 
Dana Řehořová
 
Foto: Milana Soukupová