Úspěchy v krajských kolech soutěží v cizích jazycích

Anglický jazyk

Ve čtvrtek 17. března se na Gymnáziu Dašická v Pardubicích konalo krajské kolo olympiády v anglickém jazyce a naše gymnázium zde také mělo své zástupce – Michala Peňáze ze 2. C a Michala Rickwooda ze 6. A. Obsahem soutěže je konverzace s rodilým mluvčím na běžná témata každodenního života a poslech textu v angličtině doplněný nejrůznějšími úkoly.
Oba studenti bojovali po boku mnoha dalších a nakonec se Michalu Rickwoodovi podařilo získat první místo v kategorii určené žákům, kteří mají možnost souvisle komunikovat v daném jazyce s rodilým mluvčím. Jako vítěz postupuje do celostátního kola, které se bude konat na začátku května v Praze. Ani Michal Peňáz neodešel s prázdnou a ve své kategorii obsadil krásné třetí místo.
 

Španělský jazyk

Krajské kolo soutěže ve španělském jazyce se konalo v Pardubicích ve středu 30. března. Českotřebovské gymnázium reprezentovali tři studenti, kteří se umístili na velmi dobrých místech a prokázali tak výbornou úroveň znalosti jazyka. V kategorii do tří let studia španělštiny obsadila Silvie Smolová ze třetího ročníku 2. místo a stala se náhradnicí pro celostátní kolo. V kategorii nad tři roky studia se na 2. místě umístil maturant Matěj Kameník, též jako náhradník do celostátního kola, na 5. místě se umístila další maturantka Eliška Glaserová.
 

Ruský jazyk 

Krajské kolo soutěže v ruském jazyce proběhlo ve středu 9. března na Gymnáziu K. V. Raise v Hlinsku. Prověřovala se schopnost studentů porozumět poslechu, popsat neznámý obrázek a konverzovat s porotou na dané téma. Členkami porot byly i rodilé mluvčí. Hodnotila se pohotovost reakcí, kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost. Zastoupení jsme měli v obou kategoriích určených středním školám. V kategorii SŠ I se umístila Radka Mikulecká z kvinty na 6. místě, Eliška Mauerová ze 3. C obsadila 4. místo v kategorii SŠ II.
 

Francouzský jazyk

Krajské kolo soutěže ve francouzštině se konalo 16. března na Gymnáziu Dašická v Pardubicích. Dominik Paukert z kvinty obsadil ve své kategorii 4. až 5. místo. Kategorie základních škol a víceletých gymnázií byla zastoupena žáky tercie – Hana Válová obsadila 5. místo a Lukáš Umlauf 10. místo.
 

Latinský jazyk

Zemské kolo soutěže v latinském jazyce proběhlo 18. března v Praze. Nejedná se o soutěž konverzační, úkoly jsou zpracovávány písemně. Silvie Smolová ze 3. C získala 11. místo.

Studenti, kteří se umístili od 1. do 6. místa, získali pro školu cenné body do programů Excelence základních škol a Excelence středních škol. V rámci těchto programů jsou hodnoceni žáci a školy podle výsledků v předmětových soutěžích, olympiádách a přehlídkách. Základním cílem je podporovat talentované žáky.

Za příkladnou reprezentaci školy děkujeme všem studentům, kteří se do jazykových soutěží zapojili, a přejeme jim mnoho dalších úspěchů.

Předmětová komise cizích jazyků