Vážené studentky, vážení studenti,

Vážené studentky, vážení studenti,

neobvyklý školní rok dospěl ke svému závěru a my bychom vám rádi všem poděkovali za spolupráci. Přejeme vám krásné letní prázdniny a těšíme se v září na shledanou.

učitelský sbor Gymnázia Česká Třebová