Vážíš si svého těla?

Úkolem takto nazvaného projektového dne bylo probrat se žáky ne zcela obvyklé, avšak důležité téma netradiční formou výuky. Při výběru názvu a zaměření jsme se nechali inspirovat přednáškou Petra Kadlece, kterého jsme společně s Drahomírou Stehlíkovou pozvali jako lektory na náš projektový den. Oba na naší škole v rámci prevence působí již několik let.

Základem týmové práce bylo rozdělení všech žáků nižšího gymnázia do osmi dílen. Tematicky byly dílny zaměřeny především na prevenci alkoholismu, kouření a poruch příjmu potravy, dále na nebezpečí užívání sociálních sítí a internetu. Jednotlivé dílny, do kterých se žáci zapsali sami podle zájmu, vedli předem proškolení kvartáni. Na první společné schůzce zadali mladším spolužákům úkoly a ve čtvrtek 17. března po přednášce pak společně tvořili plakát.

Zajímavou součástí plakátů jsou grafy, které vznikly jako výsledek dotazníkového šetření. Žáci sami vymysleli otázky a s dotazníky se obrátili na vyšší ročníky gymnázia. Výsledky zpracovali a za pomoci vyučující informatiky Milany Soukupové vytvořili grafické vyhodnocení.

Výsledné plakáty jsme umístili na chodbě v přízemí a jsou zde k nahlédnutí pro všechny studenty i návštěvníky školy. Organizace takové akce je poměrně náročná, ale vyplatí se. Diskuze s žáky, které probíhají při prezentaci jednotlivých dílen v dalších hodinách, za to stojí.

 
Daniela Fricová, Hana Grundová