Vědění mladým

Ve čtvrtek 10. listopadu jsme se vydali s naší třídou na studentskou konferenci. Konala se na Univerzitě Pardubice, ke které jsme přijeli městskou hromadnou dopravou z hlavního nádraží. Líbilo se mi zahájení studenta P. Čermáka, který mluvil o cestách tam a zase zpátky. Hodně přirovnával k Hobitovi a jeho myšlenky měly něco do sebe. Je krásné, že cesty za poznáním někdo takhle chápe.
Poté následovaly bloky vždy čtyř ústních prezentací. Abych se přiznala, některým jsem úplně nerozuměla. Řečníci používali hodně odborných výrazů ze svých oborů. Nejvíce se mně asi líbila prezentace S. Šulce, který mluvil o hornické činnosti, jejím vlivu na život obyvatel a rekultivacích na Bílinsku. Průzkum prováděl ve větší skupince s různě starými studenty. Hodně mě překvapilo, že kvůli těžbě uhlí bylo zasypáno asi sedm vesnic, a taky to, že děti z této oblasti dostávaly svačiny a celé rodiny jezdily na ozdravné pobyty. Ovzduší okolo Bílinska bylo velmi znečištěné. A pak se mně taky líbilo to, že se vyptávali obyvatel a pamětníků – to mohla být velmi zajímavá práce. Určitě to přineslo spoustu nových informací.
Po obědě byly posterové prezentace, na kterých měla i naše škola tři postery. 
U dvou z nich jsem byla a studenti mně pokaždé vysvětlili, o čem je jejich projekt. Musím uznat, že měli opravdu krásné nápady. Jako například dvě slečny z kvinty, jejichž projekt se jmenoval Vliv spektrálních barev světla na růst rostlin. Zkoumaly, jak bude daná květina reagovat na červené, jak na modré světlo a jak na to, když bude ve tmě. Zjistily, že květina, na kterou svítilo červené světlo, rostla do výšky, a když svítily modrým světlem, tak jí narůstaly listy.
Musím uznat, že na konferenci bylo spoustu velmi dobrých nápadů, které by se daly ještě více rozvíjet. Moc všem přeji, aby vytrvali a stále zkoušeli něco nového.
 
Barbora Svítilová, 4.A