Vědění mladým

Gymnázium dostalo 8. listopadu 2017 opět možnost zúčastnit se konference Vědění mladým. Nejenže jsme mohli zhlédnout mnoho zajímavých, odborně zpracovaných prezentací z oboru biologie, fyziky či matematiky, ale dostali jsme také příležitost prezentovat naše vlastní práce. Díky této konferenci můžeme světu dokázat, že věda nemusí být pouze složitá, či dokonce nudná a že i my, mladí lidé, máme stále o vědu zájem. 
Ráda bych touto cestou za všechny studenty chtěla poděkovat za možnost účastnit se tohoto setkání. Na takovýchto akcích nalézáme důkazy, že ve vědě je stále mnoho oblastí, které nás zajímají a čekají na náš výzkum. Je opravdu skvělé vědět, že mladá generace není jen přilepená k moderním technologiím, ale dokáže je využít k vlastním tvořivým projektům.
 
Hana Válová, 5.A