Výměnný pobyt s italskými studenty

Po úspěšné návštěvě českých studentů v Itálii, v rámci výměnného programu Gymnázia Česká Třebová se školou Liceo A. Banfi Vimercate, přišel čas přivítat italské studenty v České republice.

V pondělí 24. dubna odpoledne jsme vyzvedli Italy na pražském letišti Václava Havla a poté následovala prohlídka Prahy se zastávkami u významných staveb a komentáři v angličtině od českých studentů. V krátkém čase jsme našim partnerům představili Pražský hrad, Karlův most, Národní divadlo, Václavské náměstí a další památky.

V úterý dopoledne jsme všichni společně vytvořili nástěnku fotek z pobytu v Itálii a provedli Italy po naší nádherné škole. Po volném odpoledni jsme si navečer vyrazili zahrát kuželky a užít si společnou večeři.

Středu odstartovala procházka po České Třebové s informačními zastávkami o historii města. Poté jsme vzali naše partnery do hodiny španělštiny a tělovýchovy, aby měli možnost vidět, jak u nás probíhá výuka. Po obědě ve školní jídelně Italové s učitelkami odjeli na prohlídku města Litomyšl.

Na velmi očekávaný celodenní výlet do přírody jsme vyrazili ve čtvrtek. Naší cílovou destinací byla propast Macocha. Výlet zahrnoval krátkou procházku po okolí, exkurzi Punkevních jeskyní s anglickou průvodkyní, prohlídku samotné propasti a plavbu na lodičkách po řece Punkvě. Večer nás ještě čekal společný piknik a opékání buřtů v Javorce.

V pátek se jako každý rok konal majálesový průvod, a také „poslední zvonění“ maturantů. Tématem letošního majálesu byla historie. Dopoledne jsme strávili posledními přípravami kostýmů a transparentů, do kterých jsme zapojili i naše italské partnery. Po průvodu městem na nás čekalo příjemné odpoledne strávené vypomáháním na majálesových hrách a koncertem školní kapely Peladores.

Sobotu měl v režii každý student sám. Většina vyrazila s rodinou nebo kamarády do některého z větších českých měst a italské učitelky navštívily koncert rockových melodií v rámci festivalu A. Bennewitze.

V neděli ráno jsme se všichni společně rozloučili na nádraží před odjezdem Italů na pražské letiště a následně domů.

Tento program nám umožnil poznat cizí kulturu a procvičit se v angličtině, ale také navázat přátelství s novými lidmi, za která jsme všichni vděční. Doufám, že tento neuvěřitelný zážitek se nám uloží do paměti jako nádherná vzpomínka, na kterou nikdy nezapomeneme.

Velké díky patří paním učitelkám H. Grundové a M. Židkové, že vše zařídily a zorganizovaly. Věříme, že naše spolupráce bude nadále pokračovat.

Aneta Vacková, 6.A