Výstava hub

V pátek 6. 10. jsme se v rámci výuky biologie vypravili na výstavu hub do Ekocentra Podorlicko. Po úvodním slovu pořadatelů a krátké prohlídce jsme obdrželi testíky na prověření našich znalostí z tohoto oboru, a poté si je společně vyhodnotili. I přes velmi nepříznivé podmínky pro sběr hub jsme si mohli prohlédnout přes 200 exemplářů nejrůznějších druhů a prohloubit tak naše znalosti o této říši. Všem, co se na této akci podíleli, velmi děkujeme za možnost výstavu navštívit.                         

                                                                                                                                                                                   Studenti 2. C