Zpátky v čase

Dne 23. října 2018 proběhl na gymnáziu v České Třebové projektový den. Tato akce byla určena pro nižší gymnázium, byla věnována tématu „První republiky“. Účelem tohoto projektového dne bylo připomenout si 100. výročí vzniku Československé republiky a dozvědět se více informací o tomto období.
Věnovali jsme se tématům jako významní politici, T. G. Masaryk, móda první republiky, platidla za 1. republiky, důležité firmy, československé legie a mnoho dalších.
Žáci primy ve škole během dopoledne vyráběli plakáty. Starší studenti si prezentace připravili už doma a ve škole je přednášeli ostatním spolužákům. Někteří studenti vyššího gymnázia také zpracovali prezentace o důležitých událostech z let 1918, 1938, 1968 a 1989. Jejich zajímavý výklad si mladší žáci přišli poslechnout do městského muzea.
Další součástí programu bylo zpívání s paní profesorkou Pavlíkovou. Všechny třídy se učily stejné písně, které se nějakým způsobem vztahovaly k tomuto výročí. Na závěr se všechny třídy sešly v aule a společně si zazpívaly Jednou budem dál, Čechy krásné, Čechy mé a českou i slovenskou státní hymnu.
Moc se nám tento den líbil. Všechny třídy vymyslely zajímavá témata. V muzeu jsme se dozvěděli něco nového a zpívání nás neskutečně nadchlo.
 
Barbora Chmelařová, Lucie Petrásová, 4. A