Sportovní akce

Pro studenty školy pořádáme lyžařské a sportovní kurzy a vodáckou exkurzi. Podrobné informace s termíny a potřebné formuláře najdete ke stažení v sekci Kancelář / Formuláře, budou zde zveřejněny s dostatečným předstihem.

 

Lyžařský kurz

Tradiční lyžařský kurz se týká pro nižší gymnázium třídy 2. A, pro vyšší gymnázium tříd 5. A a 1. C. 

 

Vodácká exkurze

Vodáckou exkurzi pořádáme pro studenty vyššího gymnázia, třídy 3. C a 7. A. v měsíci květnu.

 

Letní sportovní kurz

Sportovní kurz se uskuteční v měsíci červnu. Tohoto kurzu se zúčastní třídy vyššího gymnázia – žáci 2. C a 6. A.