Studentský parlament

Studentský parlament je samosprávní orgán vytvořený z řad žáků gymnázia. Prostřednictvím parlamentu mohou žáci prezentovat vedení školy své podněty i připomínky a podílet se tak na chodu školy. Cílem studentského parlamentu je uskutečňování práv dítěte, výchova k demokratickému rozhodování (v rámci platných možností) a zároveň k přebírání odpovědnosti za aktivity vyplývající z práv a možností studentské samosprávy.

 
Složení studentského parlamentu v aktuálním školním roce:
1. A – Ondřej Mihalovič
2. A – Kateřina Tutschová
3. A – Tereza Rašková
4. A – Jáchym Jiráský
5. A – David Janeš
6. A – Tomáš Kalousek
7. A – Filip Klejch
8. A – Matěj Kubasa
1. C – Adam Jirout
2. C – Kristýna Špánková
3. C – Lukáš Šilar
4. C – Gabriela Hauserová