ŠVP

Škola je v okolí výjimečná rozsahem spektra nabízených jazyků a rozsahem mezinárodních kontaktů, tomu odpovídá i ŠVP, který akceptuje potřebu globálního vzdělání.

Název ŠVP: Gymnázium – brána ke vzdělání

Cílem ŠVP je vést studenty k vytváření objektivních názorů na realitu v souvislostech místních, národních, celosvětových a k odpovědnosti za své názory a činy. K tomu napomáhá výuka jazyků, dějin, základů přírodních a společenských věd. Neodmyslitelnou součástí je péče nejen o psychickou, ale také o fyzickou kondici a zdravý životní styl.

Všeobecný základ, umožňující studentům pokračovat dále na gymnáziu nebo na jiné střední škole, je podpořen více hodinami cizích jazyků a matematiky a volitelnými předměty s důrazem na znalost moderních technologií, pomáhá rozvíjet osobnost žáka a posiluje jeho studijní aktivitu. Dále našim studentům umožňuje, aby od základních znalostí postupně dokázali dojít k samostatným závěrům, od jednotlivostí k celku, aby se naučili samostatně rozhodovat a učit. Snahou je hodnotit zejména jejich osobní úspěch a úspěch pro práci týmu.

V současnosti je výkon profesí a k nim směřující příprava na VŠ založen na týmové práci. ŠVP je realizován tak, aby si všichni studenti osvojili nejen potřebné znalosti, ale i schopnost spolupráce v týmu a našli si své místo v kolektivu. Na druhé straně ŠVP podporuje individualitu a schopnosti žáků, umožňuje sebepochopení, sebehodnocení a seberealizaci. Žáci s komunikačními problémy jsou v průběhu studia povzbuzováni a mohou se realizovat grafickou formou. Důraz je kladen na výjimečné individuální schopnosti. Studentům extrovertním je umožněna prezentace v rámci projektových dnů, dramatické a globální výchovy. ŠVP nabízí studentům možnost podílet se na mezinárodních programech a jejich zapojením do mezinárodních studentských výměn rozšiřovat jazykové schopnosti.

 

Nižší gymnázium

 

Vyšší gymnázium

 

Úprava vzdělávacího obsahu ve školním roce 2021/2022 - evidence aktualizací a změn [pdf]