Úspěšnost absolventů

Úspěšnost studentů v přijímacím řízení na VŠ

Tam, kde jsou uvedena dvě čísla, maturovaly v ročníku dvě třídy.

 

Maturitní ročník Čtyřleté Gy Osmileté Gy
1995/1996 48 % + 68 % nematurovalo se
1996/1997 38 % 62 % + 58 %
1997/1998 59 % 83 %
1998/1999 48 % + 68 % nematurovalo se
1999/2000 nematurovalo se 79 %
2000/2001 44 % 81 %
2001/2002 50 % nematurovalo se
2002/2003 63 % 78 % + 69 %
2003/2004 71 % 76 %
2004/2005 62 % 90 %
2005/2006 90,6 % 89 %
2006/2007 74 % 88 %
2007/2008 82,4 % 85,7 %
2008/2009 89 % 93 %
2009/2010 84 % 96 %
2010/2011 77 % 86 %
2011/2012 95,5 % 96,6 %
2012/2013 85,7 % 92 %
2013/2014 95,8 % 90,3 %
2014/2015 94,4 % 100 %
2015/2016 90,5 % 91,3 %
2016/2017 87,1 % 93,1 %
2017/2018 80 % 96,4 %
2018/2019 88 % 96 %
2019/2020 83 % 100 %
2020/2021 96 % 92,6 %
2021/2022 93,1 % 93,3 %
2022/2023 96 % 94 %