Výchovný poradce

Výchovný poradce působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb pro žáky, rodiče a pedagogy. Věnuje se zejména problematice kariérového poradenství, ověřuje a potvrzuje správnost údajů na přihláškách ke studiu na vysoké či jiné škole. Společně s vedením školy, rodiči a jinými institucemi řeší výchovné problémy a eviduje jejich výskyt. Dále se zaměřuje na proces integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně integrace nadaných). V neposlední řadě se věnuje metodické podpoře učitelů a zajišťuje krizovou intervenci.
 
Výchovný poradce úzce spolupracuje se školním metodikem prevence a ostatními pedagogickými pracovníky v rámci prevence nežádoucích jevů.
 
Konzultační hodiny VP školní rok 2023/24
 
úterý 9.00 - 11.00
středa 14.30 - 15.20
čtvrtek 11.00 - 12.00 a 12.55 - 13.40
nebo kdykoli po dohodě
 
Mgr. Ondřej Limberský, mail: ondrej.limbersky@gymnct.cz nebo o.limbersky@gmail.com, tel.: 605376779
kabinet zeměpisu č. 107