Nespěchal Jiří - výukové materiály

Název materiálu Stručný popis Předmět Ročník
Liberecký kraj, Královehradecký kraj, Pardubický kraj Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 3.C
Liberecký kraj, Královehradecký kraj, Pardubický kraj Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 7.A
Polsko, Slovensko, Maďarsko, Jihovýchodní Evropa Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 2.C
Stepi a pouště mírného pásu, Pásmo lesů mírných šířek, Listnaté a smíšené lesy, Jehličnaté lesy Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 5.A
Liberecký kraj, Průmysl dlouhé tradice, Královehradecký kraj, V Krkonošském národní parku, Pardubický kraj, Od pramenů Moravy k Polabí Domácí příprava - str. 64 až 75 Z 4.A
Žijeme v krajině, jsme součástí přírody, Ještě jsou přírodní krajiny, budou i nadále?, Krajiny zvané kulturní Domácí příprava - str. 80 až 85 Z 3.A
Střední Evropa Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 2.A
Tropické lesy, Savany a Pouště a polopouště Domácí příprava - str. 74 až 79 Z 1.A
Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 3.C
Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 7.A
Státy severní Evropy, Střední Evropa, Německo, Rakousko Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 2.C
Subtropy s obdobím zimních dešťů, Subtropy s obdobím letních dešťů Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 5.A
Karlovarský kraj, Prameny a lázně, Ústecký kraj, Zjizvená krajina Domácí příprava - str. 56 až 63 Z 4.A
Stupeň rozvoje států, Mezinárodní politické organizace a seskupení, Ohniska neklidu v současném světě Domácí příprava - str. 72 až 77 Z 3.A
Jihovýchodní Evropa Domácí příprava 2 - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 2.A
Biosféra, Život v oceánu Domácí příprava - str. 70 až 73 Z 1.A
Středočeský kraj, Jihočeský kraj Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 7.A
Středočeský kraj, Jihočeský kraj Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 3.C
Státy jižní Evropy Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 2.C
Pouště tropů a subtropů, Problémy tropických oblastí Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 5.A
Jihočeský kraj + Okolo Třeboně, Plzeňský kraj + Pohraniční hvozdy Domácí příprava - str. 48 až 55 Z 4.A
Státní zřízení a správní členění, Způsob vlády Domácí příprava - str. 68 až 71 Z 3.A
Státy jižní Evropy Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 2.A
Antropogenní rizika Domácí příprava - str. 66 až 69 Z 1.A
Regiony České republiky, Hlavní město Praha Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 3.C
Regiony České republiky, Hlavní město Praha Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 7.A
Státy západní Evropy Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 2.C
Tropické oblasti Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 5.A
Na Karlově mostě, Středočeský kraj Domácí příprava - str. 42 až 45 Z 4.A
Státní hranice Domácí příprava - str. 66 až 67 Z 3.A
Státy západní Evropy Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 2.A
Pedosféra, Přírodní rizika Domácí příprava - str. 62 až 65 Z 1.A
Evropa Domácí příprava 2 - viz přiložený dokument pdf Z 2.A
Vnější vztahy, Česko a Evropská unie Domácí příprava 2 - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 3.C
Vnější vztahy, Česko a Evropská unie Domácí příprava 2 - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 7.A
Evropa, Západní Evropa Domácí příprava 2 - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 2.C
Rostlinstvo a živočišstvo Domácí příprava 2 - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 5.A
Územní členění, Hlavní město Praha Domácí příprava 2 - str. 38 až 41 Z 4.A
Politická mapa současného světa a Poloha, rozloha, lidnatost Domácí příprava 2 - str. 62 až 65 Z 3.A
Jezera, bažiny a vodní nádrže Domácí příprava 2 - str. 60 až 61 Z 1.A
Půdy Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 5.A
Obslužná sféra, Cestovní ruch a rekreace Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 3.C
Doprava a spoje, Obslužná sféra Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 7.A
Latinská Amerika Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 2.C
Služby na vzestupu, Česká republika a svět Domácí příprava - str. 34 až 37 Z 4.A
Mezinárodní obchod, Hlavní hospodářské organizace ve světě Domácí příprava - str. 58 až 61 Z 3.A
Lidé a města v Evropě Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 2.A
Voda na pevnině Domácí příprava - str. 58 až 59 Z 1.A