Výukové materiály

Název materiálu Stručný popis Předmět Ročník
Fj poslední úkol - 3 cvičení na kondicionál Fj 7.A
Samostatná práce AJ Revision test - prosím, odevzdejte do 18.6. Aj 2.A
Samostatná práce AJ Revision test - prosím, odevzdejte do 18.6. Aj 2.C
Samostatná práce AJ Kontrola WB + Projděte si:SB p112+WB p127/13.10 - Time clauses Aj 2.C
Samostatná práce AJ Reading - odevzdejte do 18.6. Aj 2.C
Fj úkoly z FJ - čtení a otázky k textu Fj 7.A
gramatika a cvičení ze šj pro 6.A Šj 6.A
AJ Dodatek ke konzultacím Aj 8.A
VV Odevzdání práce Vv 6.A
VV Odevzdání práce Vv 5.A
VV Odevzdání práce Vv 4.A
VV Odevzdání práce Vv 2.A
VV Odevzdání práce Vv 1.A
Liberecký kraj, Královehradecký kraj, Pardubický kraj Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 3.C
Liberecký kraj, Královehradecký kraj, Pardubický kraj Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 7.A
Polsko, Slovensko, Maďarsko, Jihovýchodní Evropa Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 2.C
Stepi a pouště mírného pásu, Pásmo lesů mírných šířek, Listnaté a smíšené lesy, Jehličnaté lesy Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 5.A
Liberecký kraj, Průmysl dlouhé tradice, Královehradecký kraj, V Krkonošském národní parku, Pardubický kraj, Od pramenů Moravy k Polabí Domácí příprava - str. 64 až 75 Z 4.A
Žijeme v krajině, jsme součástí přírody, Ještě jsou přírodní krajiny, budou i nadále?, Krajiny zvané kulturní Domácí příprava - str. 80 až 85 Z 3.A
Střední Evropa Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 2.A
Tropické lesy, Savany a Pouště a polopouště Domácí příprava - str. 74 až 79 Z 1.A
AJ 1 (H.Benešová) Reading, Question Tags, Describing a picture Aj 2.C
Fj recept - písemně i ústně Fj 7.A
Samostatná práce AJ Ještě přidávám trochu čtení, cvičení odevzdejte do pondělí 8.6. Díky. Nezapomeňte na opak. test+prac.list:) Aj 2.A
Aj Případná konzultace pro 8.A:) Aj 8.A
AJ 1 (H.Benešová) Reading, Grammar Practice, Describing a picture Aj 1.C
AJ 1 (H.Benešová) Grammar Revision, Reading/Comprehension, Matching Aj 6.A
gramatika a cvičení ze šj pro 4.A Šj 4.A
gramatika a cvičení ze šj pro 1.C Šj 1.C
gramatika a cvičení ze šj pro 3.A Šj 3.A
gramatika a cvičení ze šj pro 3.C Šj 3.C
gramatika a cvičení ze šj pro 5.A Indefinido, Lo pasé muy bien Šj
Samostatná práce AJ2 WB - kontrola Aj 2.C
Samostatná práce AJ2 Travelling2 + Zadání nové práce+termín odevzdání Aj 2.C
Samostatná práce AJ2 Revision test U1-16 Aj 2.A
Samostatná práce AJ2 Countries + reading comprehension Aj 2.A
Samostatná práce AJ2 WB -kontrola cvičení Aj 2.A
Samostatná práce AJ2 Další úkoly + opakování Aj 2.A
Fj úkoly z FJ - poslech a doplnění tabulky Fj 7.A
AJ 2 Kontrola testu Aj 8.A
Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 3.C
Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 7.A
Státy severní Evropy, Střední Evropa, Německo, Rakousko Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 2.C
Subtropy s obdobím zimních dešťů, Subtropy s obdobím letních dešťů Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 5.A
Karlovarský kraj, Prameny a lázně, Ústecký kraj, Zjizvená krajina Domácí příprava - str. 56 až 63 Z 4.A
Stupeň rozvoje států, Mezinárodní politické organizace a seskupení, Ohniska neklidu v současném světě Domácí příprava - str. 72 až 77 Z 3.A
Jihovýchodní Evropa Domácí příprava 2 - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 2.A
Biosféra, Život v oceánu Domácí příprava - str. 70 až 73 Z 1.A
2. C úkoly vypracujte do 29.5. 2020 Nj
6.A úkoly vypracujte do 29.5. 2020 Nj 6.A
5.A úkoly vypracujte do 29.5. 2020 Nj 5.A
4.A úkoly vypracujte do 29.5. 2020 Nj 4.A
3.A úkoly vypracujte do 29.5. 2020 Nj 3.A
Domácí práce 8 - Berufe - do 29.5.2020 Berufe - slovní zásoba Nj 1.C
AJ 1 (H.Benešová) Reading/Comprehension (In Concert, Writing a letter to a school magazine, Question Tags Aj 2.C
Fj úkoly z FJ - poslech dialogů a jeden vytvořit Fj 7.A
AJ 1 (H.Benešová) Aj 1.C
AJ 1 (H.Benešová) Reading, prepositions, writing an essay Aj 6.A
Domácí práce 8 - Aufsatz - do 29.5.2020 Unser Leben zur Corona-Zeit Nj 7.A
AJ2 Revision test Aj 8.A
Náhradní práce AJ2 Revision test U15,16 - pošlete ke kontrole do 25.5. Aj 2.A
Náhradní práce AJ2 Kontrola minulé práce z WB+ dále pokračujte WB: str:98, 99, SB: str128/1, 2, 3 Aj 2.A
Náhradní práce AJ2 Test U11, 12 Aj 2.C
Náhradní práce AJ2 Kontrola WB Aj 2.C
Náhradní práce AJ2 Future Aj 2.C
Náhradní práce AJ2 Future Aj 2.C
Náhradní práce AJ2 Zadání nové práce Aj 2.C
Despedida con Vosotros Šj 8.A
gramatika a cvičení ze šj pro 3.C Šj 3.C
gramatika a cvičení ze šj pro 6.A Šj 6.A
gramatika a cvičení ze šj pro 4.A Šj 4.A
gramatika a cvičení ze šj pro 5.A Šj 5.A
gramatika a cvičení ze šj pro 1.C Šj 1.C
gramatika a cvičení ze šj pro 3.A Šj 3.A
gramatika a cvičení ze šj pro 4.A Šj 4.A
gramatika a cvičení ze šj pro 6.A Šj
AJ 2 Kontrola testu 3A Aj 8.A
Náhradní práce AJ2 Sample Dida Test - try to work individually - get it ready for our Monday(11.5.) lesson Aj 8.A
Náhradní práce AJ2 Picture description - try to think them over:) Aj 8.A
Náhradní práce AJ2 Sample maturita dialogues- try to think them over:) Aj 8.A
Náhradní práce AJ2 Revision test - try to work individually:) please, submit the task till 15.5./Friday, +WB p.75 Aj 2.C
Náhradní práce AJ2 Revision - travelling try to work individually:) please, submit the task till 15.5./Friday Aj 2.C
Náhradní práce AJ2 Revision U 15, 16 - try to work individually:) Aj 2.A
Náhradní práce AJ2 Kontrola WB Aj 2.A
Náhradní práce AJ2 Zadání nové práce do 15.5.(pá) Aj 2.A
Fj cvičení na předmět přímý Fj 7.A
AJ 1 (H.Benešová) Grammar Practice, Writing a postcard, Scotland Aj 1.C
AJ 1 (H.Benešová) Passive Voice, Future Tense, Ireland Aj 2.C
AJ 1 (H.Benešová) Question Tags, Reading, Asking for permission, O.Wilde Aj 6.A
Středočeský kraj, Jihočeský kraj Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 7.A
Středočeský kraj, Jihočeský kraj Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 3.C
Státy jižní Evropy Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 2.C
Pouště tropů a subtropů, Problémy tropických oblastí Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 5.A
Jihočeský kraj + Okolo Třeboně, Plzeňský kraj + Pohraniční hvozdy Domácí příprava - str. 48 až 55 Z 4.A
Státní zřízení a správní členění, Způsob vlády Domácí příprava - str. 68 až 71 Z 3.A
Státy jižní Evropy Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 2.A
Antropogenní rizika Domácí příprava - str. 66 až 69 Z 1.A
2.C úkoly vypracujte do 10.4. 2020 Nj 2.C
6.A úkoly vypracujte do 10.4. 2020 Nj 6.A
5.A úkoly vypracujte do 10.4. 2020 Nj 5.A
4.A úkoly vypracuj do 10.5. 2020 Nj 4.A
3.A úkoly vypracuj do 10.5. 2020 Nj 3.A
Domácí práce 7 - Beim Arzt - do 15.5.2020 In der Sprechstunde - do 15.5.2020 Nj 7.A
Domácí práce 7 - Shrnutí: do 15.5.2020 Shrnutí: předložky a číslovky řadové - do 15.5.2020 Nj 1.C
gramatika a cvičení ze šj pro 1.C Don Quijote, gustar Šj 1.C
gramatika a cvičení ze šj pro 3.A gustar, el diario de Anna Šj 3.A
gramatika a cvičení ze šj pro 5.A la comida espaňola, gramática Šj 5.A
gramatika a cvičení ze šj Indefinido, ejercicios, trabajo escrito!! Šj 3.C
Fj test na poslední gramatické jevy Fj 8.A
Náhradní práce AJ Countries, nationalities - revision Aj 2.C
Náhradní práce AJ Kontrola cv. z min.týdne. Vypište si slovní zásobu z l13 Dance+ WB p. 75 Aj 2.C
Náhradní práce AJ 2 Maturita practice: Easter in England Aj 8.A
Náhradní práce AJ 2 Maturita practice: Washington DC Aj 8.A
Náhradní práce AJ 2 Kontrola práce WB Aj 8.A
Náhradní práce AJ 2 Kontrola práce WB Aj 8.A
Náhradní práce AJ 2 Countries + nationalities - revision, challenge:) Aj 2.A
Náhradní práce AJ 2 Zadání nové práce - U 16 Suggestions Aj 2.A
Fj úkoly z FJ - analyse des textes au sujet des fetes + présentation orale Fj 7.A
Mozaika ještě jednou přijďte si vyzvednout Vv 5.A
Banky a bankovní systém, obchodování na burze Banky a bankovní systém, obchodování na burze - podklady pro samostudium Ek 2.C, 6.A
Makroekonomie - Hospodaření státu Makroekonomie, hospodaření státu, státní rozpočet, daňový systém ČR - podklady pro samostudium Ek 2.C, 6.A
Náhradní práce AJ 2 WB Review key Aj 2.C
Náhradní práce AJ 2 HW - evaluation + new tasks Aj 2.C
Náhradní práce AJ2 Sample maturita dialogue Aj 8.A
Náhradní práce AJ2 Sample maturita dialogues Aj 8.A
Náhradní práce AJ2 HW evaluation+new tasks, plans for May:) Aj 8.A
Domácí práce 6 - Ordnungszahlen - do 27.4.2020 Řadové číslovky- tvoření, příklady - do 27.4.2020 Nj 1.C
Fj cvičení na spojky Fj 8.A
Fj úkoly z FJ - slovesa a poslech Fj 7.A
Aj 2 náhradní práce Obohacení výuky"na dálku" + další úkoly:) Aj 2.A
Domácí práce 6 Gute Besserung - do 27.4.2020 Gesundheit, Krankheit, Rezept Nj 7.A
Zdraví člověka - vstupní heslo na Google Classroom vstupní heslo 3.A
4.C úkoly vypracuj do 24.4. 2020 Nj 4.C
2. C úkoly vypracuj do 24.4. 2020 Nj 2.C
6.A úkoly vypracuj do 24.4. 2020 Nj 6.A
úkoly ze ŠJ familia, pronombres, vocabulario Šj 4.A
úkoly ze ŠJ imperativo, ejercicios, comida Šj 5.A
úkoly ze ŠJ Indefinido, recetas, traducción Šj 3.C
5.A úkoly vypracujte do 10.4. 2020 Nj 5.A
4.A úkoly vypracuj do 24.4. 2020 Nj 4.A
3.A úkoly vypracuj do 24.4. 2020 Nj 3.A
AJ 1 (H.Benešová) Writing a Story, Grammar Revision, Reading/Comprehension Aj 1.C
AJ 1 (H.Benešová) Grammar Practice, Writing Short Texts Aj 2.C
Náhradní práce - AJ2(H.Svobodová) Past simple - revision + připomínám dom pís.práci(těm, kt.ještě neodevzdali) - A formal letter Aj 2.C
Náhradní práce - AJ2(H.Svobodová) Great revision test - try to work individually:))) Aj 2.C
Náhradní práce - AJ2(H.Svobodová) Kontrola domácí páce WB + pokračujte, prosím: WB, p.70(review) Aj 2.C
Náhradní práce - AJ2(H.Svobodová) Great revision test- try to work individually:) Aj 2.A
Náhradní práce - AJ2(H.Svobodová) Past simple revision - write the sentences Aj 2.A
Náhradní práce - AJ2(H.Svobodová) Kontrola- Family: who is who? Aj 2.A
Náhradní práce - AJ2(H.Svobodová) Kontrola dom.práceWB + pokračujte:SB str.118,119 Aj 2.A
AJ 1 (H.Benešová) Question Tags, Writing a Note, Grammar Practice Aj 6.A
Náhradní práce AJ2 (H.Svobodová) Mat.topics-speaking:Prague (+ připomínám dom.písemnou práci My town-jen pro ty, kt.neodevzdali) Aj 8.A
Náhradní práce AJ2 (H.Svobodová) Speaking:Mat.topics -Czech Republic Aj 8.A
Náhradní práce AJ2 (H.Svobodová) Maturita topics -speaking(Czech cuisine) Aj 8.A
Náhradní práce AJ2 (H.Svobodová) Sample maturita dialogues: Restaurants, Family - celebrations Aj 8.A
Náhradní práce AJ2 (H.Svobodová) Kontrola domácí práce WB 6A,6B Aj 8.A
Náhradní práce AJ2 (H.Svobodová) Kontrola domácí práce WB 6A,6B Aj 8.A
cvičení ze ŠJ pronombres indefinidos, números, condicional Šj 6.A
gramatika, cvičení, slovíčka z ŠJ pro 1.C también, tampoco, igual, diferente, verbos Šj 1.C
gramatika a cvičení ze šj pro 3.A gramatika, slovíčka, cvičení, también, tampoco, igual, diferente, -ar, -er, -ir .... Šj 3.A
Fj cvičení na podmínkové věty Fj 8.A
Fj úkoly Fj - přeložit 2 stránky a napsat zprávu Fj 7.A
Regiony České republiky, Hlavní město Praha Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 3.C
Regiony České republiky, Hlavní město Praha Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 7.A
Státy západní Evropy Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 2.C
Tropické oblasti Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 5.A
Na Karlově mostě, Středočeský kraj Domácí příprava - str. 42 až 45 Z 4.A
Státní hranice Domácí příprava - str. 66 až 67 Z 3.A
Státy západní Evropy Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 2.A
Pedosféra, Přírodní rizika Domácí příprava - str. 62 až 65 Z 1.A
Domácí práce 5 - Předložky se 3. a 4. p. - do 20.4.2020 Shrnutí předložek se 3.a 4.p s příklady - do 20.4.2020 Nj 1.C
Marketing a reklama Marketing a reklama - podklady pro samostudium Ek 2.C, 6.A
Účetnictví a daně z příjmu Účetnictví a daně z příjmu - podklady pro opakování a studijní opora pro vyplnění daňové přiznání Ek 2.C, 6.A
náhradní práce AJ2 (H.Svobodová) Dialogue practice + use the following pages to do more Maturita practice: www.helpforenglish.cz, www.novyamos.cz Aj 8.A
Náhradní práce AJ2 (H.Svobodová) Sample dialogues + continue with grammar, SB,p.140+141 6.A, 6.B - explanation+exercises(Reported speech, Passive), WB, p.54,55,57,58 Aj 8.A
Náhradní práce AJ2 (H.Svobodová) Kontrola dom.páce + dále: SB, p.102/1,2,3 + write your own formal letter(use the writing help SB, p.140), send it, please to my e-mail:)-till 14.4. Aj 2.C
Náhradní práce AJ2 (H.Svobodová) Revision: Complete the family tree:) Aj 2.A
Náhradní práce AJ 2 (H.Svobodová) Kontrola dom.práce + dále vypracujte: WB:p.92,93 + napište 10 vět s použitím have/has to Aj 2.A
VV abstrakce Vv 6.A
VV mozaika Vv 5.A
Fj úkol přes velikonoce Fj 7.A
Průvodce vyplněním daňového přiznání FO Samostatná práce (podklad pro klasifikaci z předmětu Ek 6A, 2C) - vyplnění interaktivního formuláře daňového přiznání na Daňovém portálu. Parametry úkolu jsou uvedeny na začátku prezentace. Ek 2.C, 6.A
Programní hudba 19. století Výukový materiál nejen pro maturanty Děu 8.A
AJ 1.skupina (H.Benešová) Jobs, Present Perfect/Past Simple Aj 1.C
Domácí práce 5 - Gute Besserung - do 17.4.2020 L 8 Wortschatz - do 17.4.2020 Nj 7.A
AJ 1.skupina (H.Benešová) Dance, Future Tense, Photo Description Aj 6.A
AJ 1 (H.Benešová) Passive Voice, Reading/Comprehension Aj 2.C
Ekonomika 6A_2C - Základní instrukce k samostudiu, samostatné práci a způsobu klasifikace Ekonomika 6A_2C - Základní instrukce k samostudiu, samostatné práci a způsobu klasifikace Ek 2.C, 6.A
3.A úkoly vypracujte do 10.4. 2020 Nj 3.A
4.A úkoly vypracujte do 10.4. 2020 Nj 4.A
5. A úkoly vypracujte do 10.4. 2020 Nj 5.A
2.C úkoly vypracujte do 10.4. 2020 Nj 2.C
6.A úkoly vypracujte do 10.4. 2020 Nj 6.A
4.C úkoly vypracujte do 10.4. 2020 Nj 4.C
Domácí práce 4 Orientierung Orientierung - Haus do 10.4.2020 Nj 1.C
Evropa Domácí příprava 2 - viz přiložený dokument pdf Z 2.A
Domácí práce 4 - Aktuelles über die Schweiz- do 10.4.2020 Uebersetzen Sie Nj 7.A
Vnější vztahy, Česko a Evropská unie Domácí příprava 2 - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 3.C
Vnější vztahy, Česko a Evropská unie Domácí příprava 2 - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 7.A
Evropa, Západní Evropa Domácí příprava 2 - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 2.C
Rostlinstvo a živočišstvo Domácí příprava 2 - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 5.A
Územní členění, Hlavní město Praha Domácí příprava 2 - str. 38 až 41 Z 4.A
Politická mapa současného světa a Poloha, rozloha, lidnatost Domácí příprava 2 - str. 62 až 65 Z 3.A
Jezera, bažiny a vodní nádrže Domácí příprava 2 - str. 60 až 61 Z 1.A
Samostatná práce - AJ2 (H.Svobodová) Zadání domácí písemné práce - My town Aj 8.A
Náhradní práce - AJ2 (H.Svobodová) Passive voice - preposition BY (write the sentences) Aj 2.C
Náhradní práce AJ2 (H. Svobodová) Procvičování: Passive voice + Reading SB, str 100,101/cv:1, 2, 3, 5, 7 Aj 2.C
Náhradní práce - AJ2 (H.Svobodová) Have to/has to - vysvětlení +procvičování WB str.90,91/cv.1-8 Aj 2.A
Náhradní práce - AJ2 (H. Svobodová) Procvičování vazby "going to" Aj 2.A
Fj - cvičení do 6.4. Fj 8.A
Nahrávka Fj 7.A
Biologie 5.A - vstupní heslo na Google Classroom vstupní heslo Bi 5.A
Procvičování k maturitě - AJ2 (H.Svobodová) Additional exercises - social problems Aj 8.A
Procvičování k maturitě - AJ2 (H.Svobodová) Additional exercises - mass media Aj 8.A
Procvičování k maturitě - AJ2 (H.Svobodová) Additional exercises - environment Aj 8.A
Procvičování k maturitě - 8.A - AJ 2(H.Svobodová) Try to describe all the people in the picture as best as you can, use the strategies+materials from the lessons. Aj 8.A
VV úkol pro padělatele obrazů Vv 4.A
Biologie - vstupní heslo na Google Classroom vstupní heslo Bi 1.C
Samostatná práce AJ2 (H.Svobodová) Provičování trpného rodu+sl.zásoby U12 Mountains, WB p: 66, 67 - vypracujte do út 31.3. Aj 2.C
Náhradní práce - AJ(H. Svobodová) Procvičování vazby "going to"+slov.zásoby U15 - WB:p.88, 89, SB:p.115-vypsat tabulku do šk.sešitu, +cv:4, 5, 7(předložky-opakování) Do út 31.3.+zkontrolujte dle klíče Aj 2.A
cvičení ze ŠJ temas Šj 8.A
cvičení ze ŠJ Comida, consejos, imperativo Šj 5.A
cvičení ze ŠJ Mi familia, árbol genealógico, cómic para tí Šj 4.A
cvičení ze ŠJ Artículo determinado, colores, preguntas, verbos en ar, er, ir Šj 3.A
cvičení ze ŠJ Menú del día, imperativos, tapas, tema: La comida en la República Checa y Espaňa Šj 3.C
cvičení ze ŠJ De tiendas, números, pronombres indefinidos Šj 6.A
cvičení ze ŠJ colores, verbos que terminan en ar, er, ir Šj 1.C
Domácí práce 3 Tagesablauf Tagesablauf, Uebersetzung Nj 1.C
Domácí práce 3 Essen, Quiz Essen - Wortschatz, Quiz - deutsprachige Länder Nj 7.A
Půdy Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 5.A
Dýchací soustava - výpisky dýchací soustava - doplňte chybějící výrazy a proveďte zápis do sešitu 3.A
Fj vysvětlení pravidla : dvě zájmena Fj 8.A
Fj - k opravě cvičení ze cvičebnice Fj 7.A
Anglický jazyk 4.C - classroom.google.com + google disk účet Přihlášení do google classroom: kód kurzu mqvdt34/ přihlášení na google disk účet Spoluzacienglishcloud@gmail.com (password spoluzaci970). Aj 4.C
Anglický jazyk 3.C - classroom.google.com + google disk účet Přihlášení do google classroom: kód kurzu 6jpclic/ přihlášení na google disk účet Spoluzacienglishcloud@gmail.com (password spoluzaci970). Aj 3.C
TV Přihlášení do google classroom: kód kurzu je6vcdv Tv 6.A
Anglický jazyk - konverzace v AJ - classroom.google.com + google disk účet Přihlášení do google classroom: kód kurzu ngloxmd/ přihlášení na google disk účet Spoluzacienglishcloud@gmail.com (password spoluzaci970). Ajk 3.C
Anglický jazyk - seminář v anglickém jazyce 8.A, 4.C - classroom.google.com + google disk účet Přihlášení do google classroom: kód kurzu vnotvsh / přihlášení na google disk účet Spoluzacienglishcloud@gmail.com (password spoluzaci970). Ajs 4.C, 8.A
Anglický jazyk 5.A - classroom.google.com + google disk účet Přihlášení do google classroom: kód kurzu pkdk2j7/ přihlášení na google disk účet Spoluzacienglishcloud@gmail.com (password spoluzaci970). Aj 5.A
Anglický jazyk 8.A - classroom.google.com + google disk účet Přihlášení do google classroom: kód kurzu sgfl3zj / přihlášení na google disk účet Spoluzacienglishcloud@gmail.com (password spoluzaci970). Aj 8.A
Arabeska nakreslete doma Vv 1.A
Fj úkoly z FJ - kompozice a gramatická cvičení Fj 8.A
Fj úkoly z FJ - slovesa a rozhovor Fj 7.A
Čím bych chtěl být Vv 2.A
Ruská hudba 19. století Výukový materiál nejen pro maturanty Děu 4.C
Opera 19. století Děu 8.A
Cvičení ukoly vypracujte do 27.3. 2020 Nj 4.C
Berlin sehen ukoly vypracujte do 27.3. 2020 Nj
Wegbeschreibung ukoly vypracujte do 27.3. 2020 Nj 6.A
Biggis Wdeblog Nj 5.A
Große Pause Nj 4.A
Cvičení 42/2 1/písemně popiš všechny obrázky ve 3. os. jedn.č. ; př er hört Musik, 2/ stejný úkol se slovesem mögen , př. Er mag Musik hören. Nj 3.A
Domácí práce 2 Rektion der Verben, Wortschatz zumThema Essen Rektion der Verben, Wortschatz zumThema Essen Nj 7.A
Domácí práce 2 - Silná slovesa, předpony, imperativ Nj 1.C
Biologie - Google classroom- celá třída vstupní heslo Bi 4.C
Anglický jazyk/1.skupina Unit 12 - Everest (reading, exercises), A Formal Letter (writing) Aj 2.C
Anglický jazyk/1.skupina Unit 14 - Rap (reading), A Letter to a Magazine (writing) Aj 6.A
Anglický jazyk/1.skupina Unit 14 - Rap (reading), A Letter to a Magazine (writing) Aj 6.A
Zeměpis Hydrosféra Z 1.C
Obslužná sféra, Cestovní ruch a rekreace Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 3.C
Doprava a spoje, Obslužná sféra Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 7.A
Latinská Amerika Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 2.C
Informace pro maturanty z biologie informace k zasílání doplňujících materiálů k maturitě z biologie Bi 4.C, 8.A
Služby na vzestupu, Česká republika a svět Domácí příprava - str. 34 až 37 Z 4.A
Mezinárodní obchod, Hlavní hospodářské organizace ve světě Domácí příprava - str. 58 až 61 Z 3.A
Lidé a města v Evropě Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 2.A
Voda na pevnině Domácí příprava - str. 58 až 59 Z 1.A
05_Algebraické výrazy Domácí práce_MAC, přihlaste na moodle MAC_maturita_2021 Mac 3.C, 7.A
Domácí práce 1 Nj 1.C
Domácí práce 1 Nj 7.A
Náhradní práce za 12. 3. - Zdraví člověka pracovní list určený k doplnění informací z učebnice, zkontrolovaný a ohodnocený jako domácí úkol na první společné hodině, v případě potíží s tiskem stačí zapsat do sešitu 3.A
Náhradní práce 11.-20. 3. z biologie (část 1) generativní orgány rostlin - výpisky z učebnice Bi 1.C, 5.A