Zahájení školního roku

Datum: 
04.09.2023 08:15

Milé studentky, milí studenti, úspěšný vstup do nového školního roku vám přeje pedagogický sbor gymnázia.