Zdravotník

Jakýkoli úraz musí zraněný, popř. svědek úrazu okamžitě nahlásit vyučujícímu nebo v kanceláři školy. Zraněný je předán do péče vyškoleného zdravotníka. Zápis o úrazu a veškerou agendu s ním spojenou provede Mgr. Iva Peroutková.
 
Úkolem zdravotníka je zajistit ošetření drobných zranění žáků, která vznikla v době vyučování. V případě vážnějších zranění kontaktuje zákonné zástupce a doporučí odbornou lékařskou pomoc. Jde-li o život ohrožující situaci, volá na linku 155 pro rychlou lékařskou pomoc.
 

Zdravotník

Mgr. Daniela Fricová, mail:  Daniela.Fricova@gymnct.cz
kabinet biologie č. 113
 

Administrace školních úrazů

Mgr. Iva Peroutková, mail:  Iva.Peroutkova@gymnct.cz
kabinet č. 112